Πρόεδρος:

Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (ΟΕΣΚΣ). 

Email: ordforande@grekiskariksforbundet.com

Μωυσής Νικολαίδης

Αντιπρόεδρος: 

Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (ΟΕΣΚΣ).

Email: info@grekiskariksforbundet.com

Μαρία Κακκαβά

Γραμματέας: 

Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (ΟΕΣΚΣ).

Email: sekreterare@grekiskariksforbundet.com

Βασίλης Λαζαρίδης

Ταμίας:

Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (ΟΕΣΚΣ).

Email: kassor@grekiskariksforbundet.com

Παρασκευή Καραζήση

Υπεύθυνη πολιτιστικών: 

Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (ΟΕΣΚΣ).

Email: styrelsen@grekiskariksforbundet.com

Αλεξάνδρα Ζιώγα

Υπεύθυνη Γυναικών: 

Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (ΟΕΣΚΣ).

Email: styrelsen@grekiskariksforbundet.com

Στέλλα Σαββίδου

Υπεύθυνη Εκπαίδευσης:

Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (ΟΕΣΚΣ).

Email:styrelsen@grekiskariksforbundet.com

Στέλλα Σαββίδου

Υπεύθυνος Αθλητικών θεμάτων: 

Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (ΟΕΣΚΣ).

Email: styrelsen@grekiskariksforbundet.com

Ιωάννης Τεγκελίδης

Υπεύθυνος Τύπου / Ιστοσελίδας:  

Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (ΟΕΣΚΣ).

Email: info@grekiskariksforbundet.com

Παρασκευή Καραζήση

Μέλος ΔΣ: 

Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (ΟΕΣΚΣ).

Email: styrelsen@grekiskariksforbundet.com

Νικόλαος Κυριαζής

Μέλος ΔΣ: 

Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (ΟΕΣΚΣ).

Email: styrelsen@grekiskariksforbundet.com

Κομνηνός Χαιδευτός
X

Copyright © 2019 All Rights Reserved!

Λυπούμαστε δεν είναι δυνατή η αντιγραφής! By Admin!

Cron Job Starts